Prof. Dr. FADUL ÖNEMLİ NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Prof. Dr. FADUL ÖNEMLİ

T: (0282) 250 2140

M fonemli@nku.edu.tr

W fonemli.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Ziraat Fakültesi
Bölüm:Tarla Bitkileri
Ana Bilim Dalı:Endüstri Bitkileri
Doktora
Üniversite: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TARLA BİTKİLERİ (YL) (TEZLİ)
Öğrenim Yılları: 1990-1995
Tez: Döl kontrollü tekel seleksiyon metodu ile erkenci yerfıstığı çeşitlerinin geliştirilmesi. (1995)
Yüksek Lisans
Üniversite: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TARLA BİTKİLERİ (YL) (TEZLİ)
Öğrenim Yılları: 1988-1990
Tez: Bazı yerfıstığı çeşitlerinin tarımsal özellikleri üzerinde araştırmalar (1990)
Lisans
Üniversite: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
Öğrenim Yılları: 1984-1988
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Gelişmiş
Akademik Görevler
Prof. Dr. TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ / TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ / ENDÜSTRİ BİTKİLERİ ANABİLİM DALI
2012-
Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ / TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ / TARLA BİTKİLERİ ANABİLİM DALI
2006-2012
Yrd. Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
2006-2006
Yrd. Doç. Dr. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ
1998-2006
Uzman TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ
1991-1998
İdari Görevler
Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ / TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ - ENDÜSTRİ BİTKİLERİ ANABİLİM DALI
2017-
Fakülte Kurulu Üyeliği TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ / TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ - ENDÜSTRİ BİTKİLERİ ANABİLİM DALI
2016-
Bölüm Başkan Yrd. TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ / TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ - ENDÜSTRİ BİTKİLERİ ANABİLİM DALI
2011-2016
Dekan Yrd. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
2006-2007
MYO/Yüksekokul Müdürü NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ŞARKÖY MESLEK YÜKSEKOKULU
2006-2006
Arş. Uy. Merkezi Müdür Yrd. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
BİTKİ ISLAHI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
1998-2001
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı / Tarla Bitkileri Yetiştirme ve Islahı
Endüstri Bitkileri
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. ERDOĞDU Y., YAVER S., ÖNEMLİ F., The Effect of Different Seeding Rates on Grain Yield and Yield Components in Some Flax (Linum usitatissimum L.) Varieties, International Journal of Environmental Agriculture Research, vol. 4, pp. 1-9, 2018.
Özgün Makale
2. GIDIK B., ÖNEMLİ F., CABİ E., Determination of wild plant species of Brassicaceae family in Turkish Thrace, Biological Diversity and Conservation, vol. 9, pp. 100-105, 2016.
Özgün Makale AGRICOLA; Bibliotheken; Buscador de Archives; Dayang Journal System; DOAJ-Directory of Open Access Journals; EBSCO Publishings databases; ECSI; Genamics JournalSeek Database; HealthHaven; HKU Scholars Hub.; ICAAP-database; Index Copernicus; InfoBaseIndex; I2OR; Journal Directory, News-of-Science; MNIS; OhioLINK Databases-OPC4-Online-Katalog der Bibliothek der Fachhochschule Anhalt; Online-Katalog der UB Clausthal; Paper Search Engine; ProQest-Central To Rechearch Araund The World; Thomson Reuters; Turkey Citation Index; Ulakbim; Zoological Record.
3. ÖNEMLİ F., Fatty Acid Content of Seed at Different Development Stages in Canola on Different Soil Types with Low Organic, PLANT PRODUCTION SCIENCE, vol. 17, pp. 253-259, 2014.
Özgün Makale SCI-Expanded
4. ÖNEMLİ F., Impact Of Climate Change On Oil Fatty Acid Composition Of Peanut Arachis hypogaea L In Three Market Classes, Chilean Journal of Agricultural Research, vol. 72, pp. 483-488, 2012.
Özgün Makale SCI-Expanded
5. ÖNEMLİ F., Impact Of Climate Changes and Correlations On Oil Fatty Acids In Sunflower, PAKISTAN JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES, vol. 49, pp. 455-458, 2012.
Özgün Makale SCI-Expanded
6. ÖNEMLİ F., Changes in Oil Fatty Acid Composition During Seed Development of Sunflower, Asian Journal of Plant Sciences, vol. 11, pp. 241-245, 2012.
Özgün Makale SCI
7. ÖNEMLİ F., G. T., Response to Drought of Some Wild Species of Helianthus at Seedling Growth Stage, Helia, vol. 33, pp. 45-54, 2010.
Özgün Makale
8. ÖNEMLİ F., G. T., Self Fertilization and Restoration to Cytoplasmic Male Sterility of Some Wild Species of Helianthus, Helia, vol. 33, pp. 31-36, 2010.
Özgün Makale
9. ÖNEMLİ F., G. T., The Characterization of Some Wild Species of Helianthus For Some Morphological Traits, Helia, vol. 33, pp. 17-24, 2010.
Özgün Makale
10. SAĞLAM C., A. İ., T. H., K. S., A. F., Ö. F., Effect of Propagation Method Plant Density and Age on Lemon Balm Melissa officinalis Herb and Oil Yield, NEW ZEALAND JOURNAL OF CROP AND HORTICULTURAL SCIENCE, vol. 32, pp. 419-423, 2004.
Özgün Makale SCI-Expanded
11. ÖNEMLİ F., The Effects of Soil Organic Matter on Seedling Emergence in Sunflower Helianthus annuus L, PLANT SOIL AND ENVIRONMENT, vol. 50, pp. 494-499, 2004.
Özgün Makale SCI-Expanded
12. ÖNEMLİ F., Association and Path Coefficients Analysis on Some Yield Components in Soybean, Bulgarian Journal of Agricultural Science, vol. 9, pp. 339-342, 2003.
Özgün Makale
13. ÖNEMLİ F., Studies on Adaptation of Some Peanut Cultivars and Breeding Early Maturing Cultivars by Progeny Controlled Single Plant Selection Method in Thrace Region, Bulgarian Journal of Agricultural Science, vol. 9, pp. 185-190, 2003.
Özgün Makale
14. ATAKİŞİ İ., S. C., T. H., A. F., K. S., Ö. F., Cultivation of Sage Salvia officinalis in Thrace Region Turkey, Zeitschrift für Arznei-&Gewürzpflanzen, 2001.
Özgün Makale
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. ÖNEMLİ F., Yerfıstığı Arachis hypogaea L Bitkisinde Çiçeklenme ve Olgunlaşmanın Bazı İklim Değerleri İle İlişkisi, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt 2, ss. 273-280, 2005.
Özgün Makale
2. ÖNEMLİ F., C. F., Bazı Ürün Desenlerinin Farklı Toprak Derinliklerindeki Mikroorganizma Sayısı Üzerine Etkisi, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt 2, ss. 194-199, 2005.
Özgün Makale
3. ÖNEMLİ F., Ayçiçeğinin Helianthus annuus L Kendilenmesinde ve Melezlenmesinde Kullanılan Tabla İzolasyon Materyallerinin Verim Unsurlarına Etkisi, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt 2, ss. 1-6, 2005.
Özgün Makale
4. ÖNEMLİ F., Ayçiçeği Üretiminde Kullanılan Bazı Hibrit Çeşitlerin Kendine Döllenme Oranları, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt 2, ss. 7-12, 2005.
Özgün Makale
5. SAĞLAM C., Ö. F., Çeşitlerinde Farklı Ekim Zamanı ve Ekim Sıklığının Kuş Zararına Etkisi, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi,, cilt 2, ss. 50-57, 2005.
Özgün Makale
Diğer Dergilerde Yayımlanan Makaleler
1. GEÇGEL Ü., APAYDIN D., GIDIK B., ÖNEMLİ F., Yabani hardal Sinapis arvensis L yağının fizikokimyasal özellikleri ve biyodizel endüstrisinde değerlendirme olanakları, biyoyakıt dünyası, ss. 48-51, 2016.
Derleme Makale
2. ÖNEMLİ F., Ayçiçeği Üretim Teknikleri, Tarım bir Dergisi, 2006.
Özgün Makale
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. GIDIK B., ÖNEMLİ F., Evaluation of Some Agronomic Characters in Thrace Region Flora Wild Mustard (Sinapis sp.) Genotypes Under Natural Flora and Field Conditions, 2nd International Balkan Agriculture Congress (16.05.2017-18.05.2017).
Özet bildiri
2. GIDIK B., ÖNEMLİ F., Evaluation of Wild Mustard (Sinapis Sp.)Genotypes and Some Brassica Species For Oil Content and Fatty Acid CompositionUnder Field Conditions, 2nd INTERNATIONAL BALKAN AGRICULTURE CONGRESS (16.05.2017-18.05.2017).
Özet bildiri
3. ÖNEMLİ F., TETİK Ü., The effects of applied herbicides on yield and oil quality components of two oleic and two linoleic sunflower Helianthus annuus L hybrids, 19th International Sunflower Conference (29.05.2016-03.06.2016).
Tam metin bildiri
4. ÖNEMLİ F., ÖNEMLİ G., The evaluation of annual wild Helianthus species for their morphological phenological and seed chemical characteristics in field conditions, 19th International Sunflower Conference (29.05.2016-03.06.2016).
Tam metin bildiri
5. ÖNEMLİ F., Oil Content Fatty Acid Composition and Correlations of Peanut Genotypes Differing in Maturity and Growth Habit, 3. Annual International Symposium on Agriculturel Research, July 15-18,2010. Athens, Greece (15.07.2010-18.07.2010).
Tam metin bildiri
6. ÖNEMLİ F., G. T., Response of Some Wild Species of Helianthus to Drought at Seedling Growth Stage, Sunbio 2010, 8th European Sunflower Biotechnology Conference. March 1-3, 2010 (01.03.2010-03.03.2010).
Tam metin bildiri
7. ÖNEMLİ F., G. T., Self Fertilization and Restoration of Cytoplasmic Male Sterility in Some Wild Species of Helianthus, Sunbio 2010, 8th European Sunflower Biotechnology Conference. March 1-3, 2010 (01.03.2010-03.03.2010).
Tam metin bildiri
8. ÖNEMLİ F., G. T., The Characterization of Some Wild Species of Helianthus for Some Morphological Traits, Sunbio 2010, 8th European Sunflower Biotechnology Conference. March 1-3, 2010 (01.03.2010-03.03.2010).
Tam metin bildiri
9. JOHNSON B., B. M., Ö. F., P. P., Double Cropping Sunflower After Field Pennycress in North Dakota, AAIC Meetings, The Next Generation of Industrial Crops, Processes, and Products, November 14-19, 2009, Chillian, Chile (14.11.2009-19.11.2009).
Tam metin bildiri
10. JOHNSON B., B. M., Ö. F., P. P., Seeding Date Influence of Field Pennycress in North Dakota, AAIC Meetings, The Next Generation of Industrial Crops, Processes, and Products, November 14-19, 2009, Chillian, Chile (14.11.2009-19.11.2009).
Tam metin bildiri
11. ÖNEMLİ F., Y. S., S. C., P. C., A. İ., Effect of Climate on Duration of Vegetation Period in Soybean Glycine max L Merr, Developing a Global Soy Blueprint for a Safe Secure and Sustainable Supply, World Soybean Research Conference VIII, August 10-15 2009, Beijing, China (10.08.2009-15.08.2009).
Tam metin bildiri
12. YAVER S., P. C., Ö. F., A. İ., Effect of NaCl on Seed Germination of Five Soybean Glycine max L Merrill Cultivars, Developing a Global Soy Blueprint for a Safe Secure and Sustainable Supply. World Soybean Research Conference VIII, August 10-15, 2009. Beijing, China (10.08.2009-15.08.2009).
Tam metin bildiri
13. YAVER S., Ö. F., P. C., S. C., A. İ., Fatty Acid Composition of Some Soybean Varieties Glycine max L in Thrace Region of Turkey, Developing a Global Soy Blueprint for a Safe Secure and Sustainable Supply. World Soybean Research Conference VIII. August 10-15, 2009. Beijing, China (10.08.2009-15.08.2009).
Tam metin bildiri
14. ÖNEMLİ F., A. İ., T. H., The Effects of Soil Organic Matter on Seedling Emergence in Soybean Glycine max L Merrill, VII World Soybean Research Conference, Foz do Iguassu, Brazil (29.02.2004-05.03.2004).
Poster
15. TURHAN H., B. İ., Ö. F., In Vitro and In Vivo Water Stress in Sunflower Helianthus annuus L, SUNBIO Sixth European Conference on Sunflower Biotechnology, p.53, Seville, Spain (05.10.2003-09.10.2003).
Tam metin bildiri
16. ATAKİŞİ İ., T. S., T. H., Ö. F., Adaptation Studies on Soybean Glycine max L Merrill in Thrace Region of Turkey, VI. World Soybean Research Conference, Chicago, Illinois, USA (04.08.1999-07.08.1999).
Poster
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. GEÇGEL Ü., APAYDIN D., GIDIK B., ÖNEMLİ F., Yabani Hardal Sinapis arvensis L Yağının Fizikokimyasal Özellikleri ve Biyodizel Endüstrisinde Değerlendirme Olanakları, 2. Ulusal Biyoyakıtlar Sempozyumu (27.09.2016-30.09.2016).
Poster
2. ÖZBEK Ö., ÖNEMLİ F., Trakya Bölgesi Doğal Florasında Yetişen Yabani Hardal Sinapis arvensis L Genotiplerinin ISSR Yöntemi ile Moleküler Karakterizasyonu, 1. Ulusal Bitki Biyolojisi Kongresi (02.09.2015-04.09.2015).
Poster
3. ÖNEMLİ F., Soya Bitkileri Arasındaki Rekabetin Bitki Sayısı ve Verime Etkilerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma, Türkiye 5. Tarla Bitkileri Kongresi, Diyarbakır (13.10.2003-17.10.2003).
Tam metin bildiri
4. ÖNEMLİ F., Virginia Grubu Yerfıstığı Çeşitlerinde Erkencilik Üzerine Etkili Verim Unsurlarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma, Türkiye 5. Tarla Bitkileri Kongresi, Diyarbakır (13.10.2003-17.10.2003).
Tam metin bildiri
5. ESENDAL E., S. C., Ö. F., Y. S., G. Ü., Dünyada ve Türkiye de Yağlı Tohum ve Bitkisel Yağların Üretimi İle Bitkisel Yağların Gıda Değerleri, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Gıda Bilimi ve Teknolojisi Araştırma Enstitüsü I. Ulusal Gıda ve Beslenme Kongresi (29.09.2003-01.10.2003).
Tam metin bildiri
6. ÖNEMLİ F., Ayçiçeğinde Helianthus annuus L Tohum Verimi İle Bazı Önemli Verim Komponentleri Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi, Türkiye 4. Tarla Bitkileri Kongresi, Tekirdağ (17.09.2001-21.09.2001).
Tam metin bildiri
7. ÖNEMLİ F., A. İ., Soya Glycine max L Merr Çeşit ve Hatları Üzerinde Olgunlaşma Gün Sayısı İle Diğer Verim ve Kalite Unsurları Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma, Türkiye 4. Tarla Bitkileri Kongresi, Tekirdağ (17.09.2001-21.09.2001).
Poster
8. ÖNEMLİ F., Tekirdağ da Susamda Sesamum indicum L Bazı Bitkisel Özellikler Verim ve Diğer Karakterler Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi, Türkiye 4. Tarla Bitkileri Kongresi, Tekirdağ (17.09.2001-21.09.2001).
Poster
9. ÖNEMLİ F., T. H., S. C., A. F., K. S., Ş. A., Trakya Bölgesinde Yerfıstığı Arachis hypogaea L Hatları İle Verim Denemeleri, Türkiye 4. Tarla Bitkileri Kongresi, Tekirdağ (17.09.2001-21.09.2001).
Tam metin bildiri
10. ÖNEMLİ F., K. S., A. F., Ş. A., Bazı Ayçiçeği Çeşitlerinde Uygulanan Farklı Dozdaki İki Sıvı Gübrenin Verim ve Verim Unsurlarına Etkisi, Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongresi, Adana (15.11.1999-18.11.1999).
Tam metin bildiri
11. ÖNEMLİ F., Bitki Kayıplarının Ayçiçeği Verim ve Verim Unsurlarına Etkisinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma, Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongresi, Adana (15.11.1999-18.11.1999).
Tam metin bildiri
12. ÖNEMLİ F., Spanish Grubu Yerfıstığı Hatlarının Adaptasyon Yeteneklerinin Stabilite İle Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma, Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongresi, Adana (15.11.1999-18.11.1999).
Tam metin bildiri
13. ÖNEMLİ F., A. İ., Trakya Bölgesinde Bazı Soya Hatlarının Genotip X Çevre İnteraksiyonlarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma, Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongresi, Adana (15.11.1999-18.11.1999).
Tam metin bildiri
Yayın Hakemlikleri
1. Turkish Journal of Field Crops, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
2. Turkish Journal of Agriculture Food Science and Technology, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi
3. Turkish Journal of Field Crops, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
Ulusal Projeler
1. Ayçiçeği Üretiminde Kullanılan Herbisitlerin Verim ile Kalite Unsurlarına Etkisi ve Tanedeki Kalıntı Durumlarının Belirlenmesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 10.04.2015-31.08.2016.
2. Trakya Bölgesi Florasındaki Yabani Hardal (Sinapis sp.) Genotiplerinin Moleküler ve Morfolojik Karakterizasyonu, Tarla Koşullarındaki Verimi İle Kalite Unsurlarının Değerlendirilmesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 27.11.2013-11.10.2016.
3. Farklı Sıra Aralıklarında Yazlık ve Kışlık Ekilen Yabani Hardal (Sinapis arvensis L.)’ın Verim, Verim Unsurları ve Biyodizel Yakıt Özelliklerinin İncelenmesi ve Adaptasyonunun Belirlenmesi., TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 15.10.2013-08.01.2016.
4. Bazı Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Doku Kültürü Yöntemleri İle Yetiştirilmesi ve Korunması Üzerine Araştırmalar, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 01.01.2000-29.03.2015.
5. Bazı ayçiçeği çeşitlerinin ın vıtro ve ın vıvo koşullarında kuraklık performanslarının belirlenmesi üzerine araştırmalar, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 01.11.1999-21.02.2001.
6. Döl Kontrollü Teksel Seleksiyon İle Trakya´nın Bazı Yörelerine Uygun Çerezlik Yerfıstığı Çeşitlerinin Geliştirilmesi, TÜBİTAK PROJESİ, Yönetici, 01.02.1999-14.06.2002.
7. Bazı Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Trakya Koşullarında Yetiştirilme Olanakları, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 25.10.1993-22.04.1998.
Üyelikler
International Society of Organic Agriculture Research (ISOFAR), Üye, 2005-2006.
The European Consortium for Organic plant breeding (ECO-PB), Üye, 2005-2005.
Araştırma, Çalışma, vb. Faaliyetler
Ayçiçeğinde hastalıklara dayanıklılık ıslahı, Yer:INRA ( French National Institute for Agricultural Research), UMR 1095, 01.06.2011-29.08.2011.
Ayçiçeği, alternatif ve yeni bitkiler, Yer:North Dakota Eyalet Üniversitesi Bitki Bilimi (North Dakota State University-Department of Plant Science, 01.05.2009-31.10.2009.